Banner như tình yêu của mẹ

Nhằm giúp người dùng hiểu rõ về các chính sách, thủ tục, quy định và điều khoản khi sử dụng, tìm hiểu về trang thông tin Nhutinhyeucuame.com. Chúng tôi đưa ra bản chính sách và điều khoản sử dụng trang web như sau.

Trường hợp người dùng có bất cứ vấn đề gì không hài lòng hoặc vi phạm những chính sách này, chúng tôi đề xuất bạn nên dừng sử dụng trang web nhutinhyeucuame.com hoặc liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Các quy định sau đây tồn tại cho tới thời điểm thỏa thuận này hết hạn hoặc được chấm dứt vì bất kỳ lý do như: trách nhiệm pháp lý, ý kiến của người dùng, bồi thường, thẩm quyền xét xử và thỏa thuận chung.

I, Điều khoản và điều kiện sử dụng

Khi sử dụng trang web nhutinhyeucuame.com có nghĩa là bạn đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, xin không sử dụng trang web này. Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng trang web nhutinhyeucuame.com bao gồm:

1.1, Trách nhiệm về nội dung trên trang web

Các nội dung trên trang web của nhutinhyeucuame.com chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp giấy phép của nhutinhyeucuame.com và các tài liệu khác trong trang web của nhutinhyeucuame.com chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung nhất về sản phẩm, dịch vụ, kiến thức bệnh lý. Với mỗi trường hợp bệnh khác nhau bạn cần đi khám và sử dụng phương pháp điều trị cho phù hợp, tuyệt đối không tự ý sử dụng các cách điều trị chung ở trên web.

Những nội dung mà trang web xuất bản công khai không thể thay thế cho ý kiến, việc chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các chuyên gia y tế. Chúng tôi khuyên bạn luôn ưu tiên tìm hiểu và hỏi xin ý kiến của bác sĩ và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy khi tìm hiểu về các loại bệnh. Đừng bao giờ chối bỏ hay trì hoãn việc hỏi xin ý kiến của các chuyên gia vì những nội dung mà bạn đọc được trong trang web nhutinhyeucuame.com.

Nếu bạn đang trong trường hợp cần được cấp cứu y tế, hãy gọi ngay cho bác sĩ. nhutinhyeucuame.com khi phát hiện những triệu chứng bệnh lý bất thường. Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi nhutinhyeucuame.com, cán bộ công nhân viên của nhutinhyeucuame.com, những cá nhân được nhutinhyeucuame.com mời hợp tác cung cấp nội dung và những khách vãng lai đóng góp nội dung trên nhutinhyeucuame.com hoàn toàn không liên quan tới nhutinhyeucuame.com và là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên. Tham khảo thêm về quy định về miễn trừ trách nhiệm của nhutinhyeucuame.com.

Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên trang web của nhutinhyeucuame.com có thể chứa các nội dung có liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng trang web cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng trang web.

Thông tin trên web nhutinhyeucuame.com không được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em.

1.2, Về việc sử dụng nội dung

Nhutinhyeucuame.com cho phép bạn xem hoặc tải một bản sao của tài liệu trên trang web nhutinhyeucuame.com. Các nội dung này chỉ nhằm để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và đòi hỏi bạn giữ nguyên các thông báo bản quyền nằm ở cuối của tài liệu.

Thông báo “Bản quyền đã được bảo hộ” cùng các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác được bao gồm trong nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt áp dụng cho việc sử dụng các phần mềm và các mặt hàng nhất định có thể truy cập được trên trang web nhutinhyeucuame.com có thể nằm trên một vị trí khác trong trang web và được đính kèm các điều khoản và điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền được quản lý bởi pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Từ tiêu đề đến nội dung đều thuộc về nhutinhyeucuame.com hoặc bên cấp giấy phép. Bất kỳ mục đích sử dụng nội dung không được phép của Điều khoản và điều kiện sử dụng của bên chúng tôi là một hành vi vi phạm các Điều khoản và điều kiện cũng như vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo bởi nhutinhyeucuame.com. Tất cả các quyền không được công nhận ở đây đều thuộc về nhutinhyeucuame.com và bên cấp giấy phép.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng nội dung của bạn tự động kết thúc và bất kỳ bản sao nội dung mà bạn lấy từ trang web của chúng tôi phải ngay lập tức được tiêu hủy.

1.3, Vấn đề bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo nhutinhyeucuame.com, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc có nguyên nhân là việc vi phạm các Điều khoản và điều kiện của bạn.

1.4, Vấn đề quyền hạn

Tất cả các thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay các vấn đề nào có liên quan đến nhutinhyeucuame.com đều tuân theo các quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, nhutinhyeucuame.com duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web khi thuê bao và tài khoản ấy vi phạm nhiều lần.

II, Thỏa thuận chung

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của nhutinhyeucuame.com, các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật của nhutinhyeucuame.com chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận cho việc sử dụng trang web và nội dung của nhutinhyeucuame.com giữa bạn và nhutinhyeucuame.com.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy được những thông tin hữu ích và sử dụng trang web nhutinhyeucuame.com một cách thuận tiện. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất cứ thông báo về các liên kết không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi gửi tới: Ban điều hành của nhutinhyeucuame.com theo đia chỉ:

Ban điều hành website nhutinhyeucuame.com